Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Všeobecné obchodní podmínky obchod.ecolit.cz

 

Základní informace

Naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naši činnost i chování našich pracovníků. Na zakoupené zboží u většiny produktů poskytujeme prodlouženou záruku 3 až 5 let (viz. popis produktů).

Prodávající - provozovatel serveru

eco-lit Czech Republic s.r.o.
Bratislavská 929/67
691 45 Podivín
IČO: 05430879, DIČ: CZ05430879
Tel.: +420 777 009 820

Kupující - zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na adrese obchod.ecolit.cz

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových stránkách provozovatele jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou předány dál třetí osobě. Osobní údaje zákazníků používá prodejce pouze pro své účely ve smyslu zákona č. 101/2001Sb, (zejména pro komunikaci se zákazníky) a neposkytuje je třetím stranám. Tyto údaje podléhají přísné interní ochraně.

Osobní údaje o zákaznících uchovává prodejce po dobu nejméně 5 let, což vychází z povinnosti evidovat účetní záznamy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. Uchovává tedy zejména údaje spojené s objednávkami a prodejními doklady.

Registrovaný zákazník může měnit/vymazat své osobní údaje přímo ve svém zákaznickém účtu.

 

Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího včetně telefonu nebo emailu, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka objednat u výrobce nebo dodavatele, nebo při nadměrné objednávce podle uvážení kupujícího, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

 

Nákup bez DPH pro zákazníky EU (mimo ČR)

Pokud zákazník požaduje vystavit fakturu bez DPH, je nutné vyplnit IČ a DIČ do poznámky objednávky, kde je také nutné uvést požadavek "Vystavit fakturu bez DPH". Bez splnění těchto podmínek bude faktura vystavena standardně s DPH a po odeslání zásilky již není možné ji změnit.

 

Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách, vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

 

Platba za zboží a expedici

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

  • Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
  • Bankovním převodem předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Komerční banka, a.s.. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.


Podrobnosti naleznete v sekci Způsoby platby
.

 

Dodání zboží

  • Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
  • Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.
  • Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.
  • Nepraktikujeme žádné omezení u dodání zboží.

 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

  • Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na +420 244 090 430.
  • Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech

  • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
  • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

Záruční doba

Na zboží je ze zákona záruka 2 roky, pokud není v popisu produktu uvedeno jinak.

 

Reklamace

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Reklamace.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vyrozumění, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu prodávajícího: eco-lit Czech Republic s.r.o., Bratislavská 929/67, 69003 Podivín nebo v elektronické podobě na ecolit@ecolit.cz

Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. K tomuto účelu použijte náš formulář Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Prodávající po obdržení informace o odstoupení od smlouvy od kupujícího sdělí kupujícímu adresu, na jakou má zboží doručit. Bude se vždy jednat o adresu v rámci České republiky.

Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží prodávajícímu, nebo bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

 

Slevy a kupóny

Slevy, slevové akce, kupóny a další cenová zvýhodnění nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak). Zákazník může uplatnit pouze jednu slevu ke každé objednávce.

 

Dárkové šeky a podmínky jejich užití

Hodnota šeku vám bude při nákupu odečtena od ceny zboží. Pokud je hodnota šeku vyšší než cena zboží, nelze na šek vrátit peníze nebo ho za peníze směnit. Šek lze použít pouze jednorázově. V případě reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy, kdy zboží bylo hrazeno šekem, se řeší vrácení prostřednictvím náhradního šeku.

 


Produkt byl úspěšně přidán do srovnávače.