Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Souhlas se zpracováváním OSOBNÍCH ÚDAJŮTímto, jako dotyčná osoba, poskytuji provozovateli eco-lit Czech Republic s.r.o., se sídlem: Bratislavská 929/67, 69145 Podivín, IČO: 05430879 souhlas podle § 14 zákona č. 18/2018 Sb. se zpracováním svých osobních údajů, které byly získány pro účely obchodní a marketingové účely, a to v rozsahu:

titul, jméno, příjmení, podpis, trvalý pobyt, příp. i přechodný pobyt, telefonní číslo, email.

Souhlas dotčené osoby se uděluje na výše uvedený účel a ve výše uvedeném rozsahu, a to na celou dobu trvání vztahu k obchodní společnosti Zvac Systems s.r.o ..

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání závazků vyplývajících se vztahu dotčené osoby s obchodní společností eco-lit Czech Republic s.r.o.. Po zániku všech závazků vyplývajících se vztahu s obchodní společností eco-lit Czech Republic s.r.o budou osobní údaje uchovávány po dobu, která je vyžadováno ve smyslu platné legislativy.

Dotyčná osoba má zejména právo: na přístup k osobním údajům, na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na opravu nesprávných nebo nepřesných osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenosnost osobních údajů, a právo namítat zpracovávání osobních údajů .


Produkt byl úspěšně přidán do srovnávače.